Γνώση
Σπίτι > Γνώση > Περιεχόμενο

Τι είναι σφυρηλάτηση;

Η σφυρηλασία είναι διαδικασία κατασκευής όπου το μέταλλο πιέζεται, σφυροκοπείται ή συμπιέζεται υπό μεγάλη πίεση σε τμήματα υψηλής αντοχής γνωστά ως σφυρήλατα. Η διαδικασία κανονικά (αλλά όχι πάντοτε) εκτελείται θερμή με προθέρμανση του μετάλλου σε επιθυμητή θερμοκρασία πριν από την επεξεργασία του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία σφυρηλάτησης είναι τελείως διαφορετική από τη διαδικασία χύτευσης (ή χυτηρίου), καθώς το μέταλλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή σφυρηλατημένων εξαρτημάτων δεν τήκεται ποτέ και χύνεται (όπως στη διαδικασία χύτευσης).

Jingjiang Jinlun Machine Manufacturing Co, Ltd

S